Wort des Tages: “Lieber arm dran als Arm ab”

Lieber arm dran als Arm ab.

Aquesta expressió, més que refrany, és una mena d’antiproverbi (concepte que en anglés també s’anomena perverb, un proverbi pervertit? Però tornem al tema!) basat en un joc de paraules:

Lieber arm dran als Arm ab.
Besser arm dran als Arm ab.
Lieber arm dran als Bein ab.

Com veieu, un arm està en majúscules inicials (r Arm, efectivament és un substantiu, significa ‘braç’; Arm dran correspondria a ‘tenir braç’), mentre que l’altre està en minúscules (arm és un adjectiu que significa ‘pobre’ i arm dran sein vol dir ‘anar malament les coses a algú’). D’ací el joc de paraules: ‘Val més/[És] preferible estar malament (i tenir braç) que perdre’l (i estar bé)’.

Malgrat no ser políticament correcte, em sembla una frase ben interessant i pense que us pot ser útil conéixer-la, perquè la pugueu reconéixer i, si voleu, utilitzar per exemple per a donar-li els ànims a algú, recordant-li que sempre es pot estar en una situació pitjor.
Així mateix (i això té a veure amb el fet que “pugueu reconéixer” la frase), s’ha publicat un llibre que capgira aquest antiproverbi: Lieber Arm ab als arm dran. Grenzen haben – erfüllt leben, del professor, teòleg i jugador de tennis de taula Rainer Schmidt, que conta de la seua vida amb discapacitats i com tenir una vida realitzada malgrat les limitacions que pot tenir. Si cliqueu ací, podeu llegir uns extrets del llibre en alemany.

Escolteu la frase pronunciada en alemany en aquest vídeo de youtube:

Què en penseu vosaltres? Faríeu servir aquest antiproverbi? Hi esteu d’acord?

PS: s Bein significa ‘cama’.

Wort des Tages: “Wie gewonnen, so zerronnen”

Zerfließender Euro

Hui m’agradaria presentar-vos el refrany següent: “Wie gewonnen, so zerronnen”.

Com vegeu en la imatge, aquest refrany, que es traduïria literalment  per ‘Com [s’ha] guanyat, així [també s’ha] fet fonedís’. En aquest refrany tenim dos participis: gewonnen, el participi de passat de gewinnen, ‘guanyar’; i zerronnen, el participi de passat de zerrinnen, ‘fondre’s, desfer-se’.

Segons aquesta pàgina, aquest refrany es diria en català d’aquesta manera, entre d’altres: ‘Béns de campana, Déu els dóna i el diable els escampa’.

Mireu-vos també les altres versions en català i els refranys corresponents en anglés i castellà, que figuren a la pàgina de refranys catalans que he enllaçada més avall; em sembla molt interessant!

PD: Recordeu que la paraula s Wortdos significats amb formes plurals diferents en alemany: d’una banda, amb el significat de ‘mot’, forma el plural Wörter, és a dir, ‘mots’, per exemple en el cas de l’ús metalingüístic; d’altra banda, amb el significat de ‘seguit de paraules expressades amb trellat’, forma el plural Worte i s’utilitza, entre altres, quan es parla de refranys. Vegeu-ne també aquesta explicació en alemany.