Categories
Coses de la llengua

Excursioneta a Montserrat: “bai”

Durant l’excursió de hui a Montserrat, he tingut tres xiques a prop que parlaven una llengua que no entenia. Com a traductor i amant de les llengües, això, el fet de no entendre algú, sempre em crida l’atenció, a l’ensems de fer-me un poquet de ràbia i molta gràcia. Entre els estudiants que hem anat a Montserrat, hi havia més d’una llengua que no entenia, però el que feia destacar la manera de parlar de les tres xiques era el fet que de tant en tant, entre mig de tota la resta de paraules incomprensibles, sorgien paraules que sí que entenia. Coneixeu la sensació? I dubtava i dubtava, ha d’ésser una llengua romànica, perquè acaben de dir «sí», no, però no pot ser, perquè no entenc prou perquè siga italià, portugués, romà, francés o una de les altres... Bé, vaig al gra: era èuscar i m’ha agradat molt escoltar-les parlar aquest idioma (m’agradaria aprendre’l en algun moment de la meua vida). Fonètica coneguda, però mots inintel·ligibles, perfecte! I al lingüista dins de mi li ha semblat molt interessant la mescla amb paraules soltes soltades en castellà, paregut a com ho fem molt els catalanoparlants.
PD: bai significa ‘sí’.

Categories
Coses de la llengua

False friends #1: “Que la il·lusió continuï”

Hi ha diverses paraules que m’han cridat especialment l’atenció durant els últims anys per ser inusuals, difícils de traduir, especialment boniques i/o falsos amics. D’aquesta última categoria, m’agradaria presentar-vos-en hui una amb què he topat repetidament enguany: il·lusió/ilusión.

El punt de partida d’aquesta entrada és la gran quantitat de cartells d’ONCE que he vist últimament i que afirmen coses com: «Que la il·lusió continuï», «Aniversaris d’il·lusió», «La teva il·lusió ens permet veure-hi»…; i el fet que jo, com a parlant natiu de l’alemany, entenc la paraula il·lusió d’una manera que fa que la publicitat d’ONCE em parega ridícula, paradòxica i, fins i tot, cínica. Veiem, doncs, les definicions d’aquesta paraula en alemany i anglés:

Segons el diccionari DWDS, la paraula Illusion té aquests dos significats:

  1. ‘trügerische Hoffnung, Einbildung, falsche Vorstellung’ (que ve a significar ‘esperança falsa, al·lucinació, imaginació equivocada’)
  2. ‘Zauberkunststück, Trick’ (aproximadament ‘joc de mans, truc’)

Així mateix, sol anar acompanyat d’adjectius com gefährlich (‘perillós’), verhängnisvoll (‘funest’), blank (‘buit’), trügerisch (‘enganyós’), zerstört (‘destruït’), etc. que fan palés el caràcter irreal i malaventurós d’aquesta mena d’autoengany.

Segons el diccionari d’Oxford, la paraula illusion té aquest significat (amb dues subaccepcions):

  1. ‘an instance of a wrong or misinterpreted perception of a sensory experience’: stripes embellish the surface to create the illusion of various wood-grain textures
  • ‘a deceptive appearance or impression’: the illusion of family togetherness
  • ‘a false idea or belief’: he had no illusions about the trouble she was in

Com podeu veure, també l’anglés en té una certa visió negativa, enganyosa.

Per acabar, fem una ullada al que ens en diuen el DIEC i el DRAE:

1 1 Error dels sentits o de l’esperit que fa prendre per realitat l’aparença. Una il·lusió òptica.
1 2 Engany degut a una falsa aparença.
f. 2 1 Esperança sense fonament real. No et facis il·lusions: aquest càrrec no serà per a tu. Viure d’il·lusions.
2 2 Engrescament que s’experimenta amb l’esperança o la realització d’alguna cosa. Anar de viatge li fa molta il·lusió.

1. f. Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos.
2. f. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.
3. f. Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc.
4. f. Ret. Ironía viva y picante.

És curiós, a que sí? En català i castellà tenim també l’accepció de la il·lusió com a ‘engany dels sentits o de l’esperit’ (en la definició del DIEC destaca l’accepció 2.1); això no obstant, també hi és el significat positiu d’un «engrescament», de l’atractivitat d’un esdeveniment esperat, de complaença. Per això, una frase com «La teva il·lusió ens permet veure-hi», més encara relacionada amb la loteria,  em sembla un oxímoron ben paradòxic, mentre que pot sonar bé a un catalanoparlant o castellanoparlant natius.

PD: El Diccionari de paranys de traducció Anglès-Català Català-Anglès també recull aquest (parcialment) fals amic.